Depresija in bipolarna motnja razpoloženja [prvi natis]. Priročnik za vse, ki si želijo vedeti več o duševnih motnjah in bolje poskrbeti za svoje duševno zdravje

Authors: Mojca Zvezdana Dernovšek, Duška Knežević Hočevar, Lilijana Šprah
Publishing House: Založba ZRC
Year: 2018More ...price


Keywords
bipolar mood disorder
depression
education
manuals
personal stories
self-help
stress
therapy
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR