Skip to main content
Družbenomedicinski inštitut

Naše raziskave obsegajo teme blaginje in digitalnega zdravja, aktualne in nacionalno pomembne družbenomedicinske problematike, duševno zdravje, nasilje in stiske v digitalni dobi. K problematikam pristopamo interdisciplinarno, znanstveno kritično in s podporo empiričnih raziskav. Povezujemo se z vladnimi in nevladnimi strokovnimi institucijami ter drugimi akterji na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni.

Preberi več
KNJIŽNICA